Bàn ghế gỗ nu nghiến

Bộ bàn ghế Minh Quốc mặt liền và mặt khuôn trang

Đồ gỗ đồng kỵ với sản phẩm gỗ nu nghiến , như bạn đã biết gỗ nu  là gỗ có vân xoăn đẹp ở bướu to của một số cây gỗ quý, dùng làm bàn nghế, đồ mỹ nghệ. Dưới đây là sản phẩm bộ bàn ghế được sản xuất trực tiếp từ gỗ nu nghiến có tên là " bộ bàn ghế minh quốc gỗ nu nghiến mặt liền và mặt khuôn trang ".

Gỗ nu nghiến nu hương

Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt thì Nu là gỗ có vân xoăn đẹp ở bướu to của một số cây gỗ quý, dùng làm bàn nghế, đồ mỹ nghệ.
Nu còn có những cách gọi khác nhau là : núm, nụm. Thực chất đây là sự phát triển riêng biệt của loài cây thân gỗ, khi cây gỗ bị thương tật như sâu bệnh, sét đánh, chặt chem., làm xây xước thân cây… lúc đó cây sẽ sinh ra chất dinh dưỡng đồn tích để nuôi dưỡng phần bị thương tật ấy lành trở lại. 


|< <<
1 
>> >|
  Page 1 / 1  
Lên đầu trang